เมโทรซิสเต็มส์ฯ รับรางวัล SHINING STAR AWARD 2020 จากหัวเว่ย ในงาน Huawei Thailand Partner Summit 2020 :

เมโทรซิสเต็มส์ฯ รับรางวัล SHINING STAR AWARD 2020 จากหัวเว่ย ในงาน Huawei Thailand Partner…

Read More

เมโทรซิสเต็มส์ฯ รับรางวัล “FY19 Architectural Excellence” : Meraki จาก Cisco :

เมโทรซิสเต็มส์ฯ รับรางวัล “FY19 Architectural Excellence” : Meraki จาก Cisco : คุณวัตสัน ถ…

Read More

เมโทรซิสเต็มส์ฯ รับรางวัล Top DCG Partner for Services Lenovo Accelerate’20 :

เมโทรซิสเต็มส์ฯ รับรางวัล Top DCG Partner for Services Lenovo Accelerate’20 : คุณเมธา ดีมี…

Read More