เยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ.ขอนแก่น “ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง บ้านดงบัง” เตรียมต่อยอดสร้างงาน สร้างรายได้ในชุมชน :

เยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จ.ขอนแก่น “ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียง บ้านดงบัง” เตรียมต่อยอด…

Read More