เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ประธานคณะทำงานติดตามตรวจสอบฯ   คดีโตโยต้า ยื่นหนังสือถึงอุปทูตสหรัฐฯ ขอข้อมูลคดีภาษี บ.โตโยต้าฯ – ขอเข้าสังเกตการณ์การไต่สวนคดี ในสหรัฐอเมริกา :

เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ประธานคณะทำงานติดตามตรวจสอบฯ   คดีโตโยต้า ยื่นหนังสือถึงอุปทู…

Read More