เลขาธิการฯ ศาลยุติธรรม นั่งประธานคณะทำงานตรวจสอบ-ติดตามข่าว คดีโตโยต้า คำสั่งตั้งคณะทำงานย้ำถือเป็นเรื่องด่วน :

เลขาธิการฯ ศาลยุติธรรม นั่งประธานคณะทำงานตรวจสอบ-ติดตามข่าว คดีโตโยต้า คำสั่งตั้งคณะทำงานย…

Read More