“เลขาธิการฯ ศาลยุติธรรม” เปิดไอเดีย สร้าง “BIG DATA” ฐานข้อมูลไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ในองค์กรรวมจุดใหญ่ แค่คลิกเดียว อัพเดทข้อมูลคดี ใช้วิเคราะห์-ค้นคว้าเชิงป้องกัน/กำหนดนโยบาย/ตั้งรับการบริหารจัดการคดี :

“เลขาธิการฯ ศาลยุติธรรม” เปิดไอเดีย สร้าง “BIG DATA” ฐานข้อมูลไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ในองค์กรรว…

Read More

“เลขาธิการฯ ศาลยุติธรรม” และคณะผู้บริหารศาลพัทยา สาธิตนวัตกรรม พัฒนาดิจิทัลคอร์ท เทคโนโลยีครบวงจรสนับสนุนงานก่อนฟ้อง ชั้นฟ้อง หลังพิพากษา :

“เลขาธิการฯ ศาลยุติธรรม” และคณะผู้บริหารศาลพัทยา สาธิตนวัตกรรม พัฒนาดิจิทัลคอร์ท เทคโนโลยี…

Read More