เลขาฯประธานตรวจเงินแผ่นดินเชื่อมสะพานบุญ นำคณะ ตักบาตรทำบุญ-มอบสิ่งของแบ่งปันความสุขแก่ผู้ยากไร้ และด้วยโอกาสเมืองหลวง :

เลขาฯประธานตรวจเงินแผ่นดินเชื่อมสะพานบุญ นำคณะ ตักบาตรทำบุญ-มอบสิ่งของแบ่งปันความสุขแก่ผู้…

Read More