“เลิกคุมราคา ปล่อยอาหารสัตว์ ไก่ ไข่ เป็นอิสระ ก่อนพังยกแผง”

ไทย..หมู่บ้านกระสุนตกสงครามยูเครน ทำวัตถุดิบอาหารสัตว์แพง เลิกคุมราคา ปล่อยอาหารสัตว์ ไก่ …

Read More