เวียงสระ – บวงสรวงพระอนุสาวรีย์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิภาวดี :

เวียงสระ – บวงสรวงพระอนุสาวรีย์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าวิภาวดี : วันที่11กุมภาพันธ์ 256…

Read More