แจกถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม :

แจกถุงยังชีพให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม : เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.2563 เวลา13:00 น. ได้มีผู้บังคับบ…

Read More