แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลศึกษาพระปริยัติธรรม  พ.ร.บ. การศึกษาพระปริยัติธรรม :

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลศึกษาพระปริยัติธรรม  พ.ร.บ. การศึกษาพระปริยัติธรรม : &nbsp…

Read More