แบดโลก รับรอง ‘คุณหญิงปัทมา’ นั่งรองประธานฯ ระบบนับคะแนนยังคงเดิม-ข้อเสนอใหม่รอทดสอบ :

แบดโลก รับรอง ‘คุณหญิงปัทมา’ นั่งรองประธานฯ ระบบนับคะแนนยังคงเดิม-ข้อเสนอใหม่รอทดสอบ : ที่…

Read More