“แพท พาวเวอร์แพท” สร้างโฮมสตูดิโอ “มาดู..มาฟัง” พร้อมผลิตงานเพลงใหม่เอาใจแฟน :

“แพท พาวเวอร์แพท” สร้างโฮมสตูดิโอ “มาดู..มาฟัง” พร้อมผลิตงานเพลงใหม่เอาใจแฟน : มีใจรักในดน…

Read More