แม่โจ้ ใช้เทคโนโลยีดักจับคาร์บอนฯ เพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินา ขึ้นรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ปี 2565 :

แม่โจ้ ใช้เทคโนโลยีดักจับคาร์บอนฯ เพาะเลี้ยงสาหร่ายสไปรูลินา ขึ้นรับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิด…

Read More