โรงรับจำนำของรัฐ เช่าที่การเคหะแห่งชาติ ภายใต้นโยบาย พม. หนุน ปปช.เข้าถึงการให้บริการ :

โรงรับจำนำของรัฐ เช่าที่การเคหะแห่งชาติ ภายใต้นโยบาย พม. หนุน ปปช.เข้าถึงการให้บริการ : วั…

Read More