ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัย ชุมชนพัฒนาใหม่ คลองเตย :

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัย ชุมชนพัฒนาใหม่ คลอ…

Read More