เด็กปลื้ม! จุรินทร์ ปั้น CEO-Gen Z ในมหาวิทยาลัย ตั้งเป้า 12,000 คนใน 1 ปี สร้างแม่ทัพธุรกิจรุ่นใหม่ออนไลน์ :

เด็กปลื้ม! จุรินทร์ ปั้น CEO-Gen Z ในมหาวิทยาลัย ตั้งเป้า 12,000 คนใน 1 ปี สร้างแม่ทัพธุรก…

Read More