พม. ประสานความร่วมมือร่วมใจจัดโครงการ “ปลูกต้นไม้ – ปลูกจิตสำนึก 400,000 ต้น” เนื่องในวโรกาสวันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก (World Soil Day)ในพื้นที่นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก :

พม. ประสานความร่วมมือร่วมใจจัดโครงการ “ปลูกต้นไม้ – ปลูกจิตสำนึก 400,000 ต้น” เนื่อง…

Read More