พังงา-ภาคเอกชนพังงามอบรถพยาบาลฉุกเฉินราคา 2,500,000 บาทให้โรงพยาบาลตะกั่วป่าสู้โควิด-19 :

พังงา-ภาคเอกชนพังงามอบรถพยาบาลฉุกเฉินราคา 2,500,000 บาทให้โรงพยาบาลตะกั่วป่าสู้โควิด-19 : …

Read More