เริ่มแล้ว!! ซีพีเฟรชมาร์ท มอบคูปองแทนใจให้ผู้ประกันตน  ช่วยลดค่าครองชีพแรงงานในระบบกว่า 2,000 บาท ต่อคน :

เริ่มแล้ว!! ซีพีเฟรชมาร์ท มอบคูปองแทนใจให้ผู้ประกันตน  ช่วยลดค่าครองชีพแรงงานในระบบกว่า 2,…

Read More