พังงา-สุดเสียดาย…สร้างอาคาร 5 หลังราคากว่า 3,000,000 บาท ไม่ใช้ประโยชน์ปล่อยทิ้งร้างกว่า10 ปี ผลาญเงินภาษีประชาชน :

พังงา-สุดเสียดาย…สร้างอาคาร 5 หลังราคากว่า 3,000,000 บาท ไม่ใช้ประโยชน์ปล่อยทิ้งร้าง…

Read More