“เฉลิมชัย”โชว์ผลงานนโยบายสมุนไพร! ปั้นเกษตรกร3แสนรายดันแปลงใหญ่ชู”สมุนไพรอินทรีย์” ลุยตลาด 50,000 ล้าน :

“เฉลิมชัย”โชว์ผลงานนโยบายสมุนไพร! ปั้นเกษตรกร3แสนรายดันแปลงใหญ่ชู”สมุนไพรอินทรีย์” ลุยตลาด…

Read More