ณพลเดช “หนุน” พาคนเชียงรายกลับบ้าน “เปิดจุดพักคอย 2,000 เตียง” เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย พร้อมผลักดันเตรียม “พุทธมณฑล-เชียงราย” เป็นศูนย์กลาง :

ณพลเดช “หนุน” พาคนเชียงรายกลับบ้าน “เปิดจุดพักคอย 2,000 เตียง” เจ้าคณะจังหวัดเชียงราย พร้อ…

Read More