“รฎาวัญ” รับบริจาคค่าผลิตตำรับยาแผนไทยได้แล้ว 500,000 แค้ปซูล พร้อมช่วยสกัดไวรัสโควิด-19 ระหว่างรอวัคซีน ในเรือนจำและไซด์งานก่อสร้าง  ประกาศรับคลีนิกแพทย์แผนไทยและหมอพื้นบ้านทุกจังหวัดเข้าร่วมโครงการแพทย์แผนไทยช่วยชาติอย่างน้อยจังหวัดละ 10 คลินิก :

“รฎาวัญ” รับบริจาคค่าผลิตตำรับยาแผนไทยได้แล้ว 500,000 แค้ปซูล พร้อมช่วยสกัดไวร…

Read More