เกษตรกร ผู้เลี้ยงโค-กระบือ เฮ กระทรวงเกษตรทุ่มงบ 10,018 ล้านบาท เยียวยาผู้ ที่ได้รับผลกระทบ โรคระบาด ลัมปีสกิน :

เกษตรกร ผู้เลี้ยงโค-กระบือ เฮ กระทรวงเกษตรทุ่มงบ 10,018 ล้านบาท เยียวยาผู้ ที่ได้รับผลกระท…

Read More