ศรัทธามหาชนมากกว่า 3,000 คน สักการะบูชาท้าวเวสสุวรรณ ศักดิ์สิทธิ์องค์ใหญ่ที่สุดในโลกและร่วมกับหลวงปู่โทน วัดแจ้ง เมืองเก่าปราจีนบุรี แจกทานบารมี 1,111 ครอบครัวถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสามเณรรวม 111 รูป :

ศรัทธามหาชนมากกว่า 3,000 คน สักการะบูชาท้าวเวสสุวรรณ ศักดิ์สิทธิ์องค์ใหญ่ที่สุดในโลกและร่ว…

Read More