23 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ขอเชิญร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ “บทบาทและจริยธรรมสื่อในภาวะวิกฤตโรคระบาด” โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเวศ วะสี :

23 ปี สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ขอเชิญร่วมฟังปาฐกถาพิเศษ “บทบาทและจริยธรรมสื่อในภาว…

Read More