เดินหน้าแจกต่อเนื่อง กองบุญ “ธรรมดีด้วยใจ ต้านภัยโควิด” ครั้งที่ 9/225 จำนวน 220 ครอบครัวรวม 4,240 ครอบครัว

เดินหน้าแจกต่อเนื่อง กองบุญ “ธรรมดีด้วยใจ ต้านภัยโควิด” ครั้งที่ 9/225 จำนวน 220 ครอ…

Read More