พังงา-สหกรณ์พังงาช่วยเกษตรกรนำสับปะรดภูงา4,500 ลูกแลกข้าวหอมมะลิ 9 ตันกับสหกรณ์ภาคอีสาน :

พังงา-สหกรณ์พังงาช่วยเกษตรกรนำสับปะรดภูงา4,500 ลูกแลกข้าวหอมมะลิ 9 ตันกับสหกรณ์ภาคอีสาน : …

Read More