BDMS Emergency Services ยืนหนึ่งในเอเชีย เรื่องมาตรฐานความปลอดภัยการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติ ได้รับการรับรอง CAMTS & CAMTS Global 2 ปีซ้อน :

BDMS Emergency Services ยืนหนึ่งในเอเชีย เรื่องมาตรฐานความปลอดภัยการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเ…

Read More