CPF คว้า 6 รางวัลความเป็นเลิศแห่งภูมิภาคเอเชีย Asian Excellence Awards 2023 สะท้อนความเป็นผู้นำสร้างความมั่นคงอาหารตามหลัก ESG :

CPF คว้า 6 รางวัลความเป็นเลิศแห่งภูมิภาคเอเชีย Asian Excellence Awards 2023 สะท้อนความเป็น…

Read More