“HARN” จับมือ กับกลุ่ม “ไอยราฟันส์” ลงนามสัญญาร่วมทุนพัฒนาธุรกิจดิจิทัล สร้างระบบ “IoT Products and Solutions” เพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการพัฒนาอาคารอัจฉริยะ (Smart Building) :

“HARN” จับมือ กับกลุ่ม “ไอยราฟันส์” ลงนามสัญญาร่วมทุนพัฒนาธุรกิจดิจิทัล สร้างระบบ “IoT Pro…

Read More