One Home พม.จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 :

One Home พม.จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกิจกรรม “มีแล้วแบ่งปัน” ช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส และผู้ที่ได้…

Read More