รมว. กระทรวงว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบนโยบาย ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม อพท. :

รมว. กระทรวงว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มอบนโยบาย ในโอกาสเดินทางมาตรวจเยี่ยม อพท. :

(17 ก.พ. 65) นายพิพัฒน์  รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยมและรับทราบผลการดำเนินงานของ อพท. พร้อมมอบนโยบายการดำเนินงาน โดยมี น.อ. อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการ อพท. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อพท.ให้การต้อนรับ โดยการมอบนโยบายครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้ย้ำให้ อพท. ดำเนินการใน 3 เรื่องสำคัญให้เป็นรูปธรรม ได้แก่ การดำเนินงานภายใต้นโยบายการขับเคลื่อน  BCG Model การสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้มีรายได้จากการท่องเที่ยว และการสร้างรายได้ให้แก่องค์กรเพื่อแบ่งเบาภาระงบประมาณจากรัฐบาล ณ สำนักงาน อพท. อาคารทิปโก้

Related posts