ผบช.ภ.8 ประชุมบริหาร ภ.8 ครั้งที่ 8/2565 พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณข้าราชการตำรวจที่มีผลการปฏิบัติดีเด่น :

ผบช.ภ.8 ประชุมบริหาร ภ.8 ครั้งที่ 8/2565 พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณข้าราชการตำรวจที่มีผลการปฏิบัติดีเด่น :

เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 65 เวลา 09.00  น. พล.ต.ท.อำพล บัวรับพร ผบช.ภ.8 พร้อมด้วย พล.ต.ท.เอพภพ ประสทธิ์วัฒนชัย ผบช. ประจำ สง.ผบ.ตร.ฯ ปฏิบัติราชการภาค 8  ,พล.ต.ต.วันไชย เอกพรพิชญ์ รองผบช.ภ.8  ,พล.ต.ต.ศักย์ศิรา เผือกอ่ำ รอง ผบช.ภ.8  ,พล.ต.ต.วิมล พิทักษ์บูรพา รอง ผบช.ภ.8  ,พล.ต.ต.สนธิชัย  อาวัฒนกุลเทพ รอง ผบช.ภ.8  ,พล.ต.ต.ถาวร แสงฤทธิ์ รอง ผบช.ภ.8  ,พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ รอง ผบช.ภ.8  ,พล.ต.ต.นิพนธ์ รัตนศิริแสงโชติ ผบก.อก.ภ.8  ,พล.ต.ต.ชวลิต สุขสุวรรณ์ ผบก.กค.ภ.8  ,พล.ต.ต.นภันวุฒิ เลี่ยมสงวน ผบก.สส.ภ.8  ,ผบก.ภ.จว. ในสังกัด ภ.8  ,ผบก.ศฝร.ภ.8  ,หัวหน้า สภ.ในสังกัด ภ.8  ,ผกก.ฝอ.1 – ฝอ.6  ,บก.อก.ภ.8 และเจ้าหน้าที่ตำรวจส่วนที่เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุมบริหาร ภ.8 ครั้งที่ 8/2565

ก่อนการประชุมได้มีการมอบประกาศเกียรติคุณยกย่องให้กับข้าราชการตำรวจที่มีผลการปฏิบัติดีเด่น โครงการ Smart safety Zone 4.0 และมอบประกาศเกียรติคุณข้าราชการตำรวจที่มีผลการปฏิบัติดีเด่น ด้านการป้องกันปราบ และมอบประกาศเกียรติคุณข้าราชการตำรวจที่มีผลการปฏิบัติดีเด่น ด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม ณ .ห้องบุตรน้ำเพชร หอประชุมชัยจินดา ชั้น๒ ตำรวจภูธร ภาค.8 ต.ไม้ขาว อ.ถลาง จว.ภูเก็ต

สมศักดิ์ ตระเวนข่าว

Cr.หมวดมงคล์พจน์

Related posts