รมว.พม. เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเพิ่ม ที่ จ.พิษณุโลก พร้อมกำชับทีม พม. ดูแลใกล้ชิดทุกครอบครัวเหยื่อกราดยิง ที่ จ.หนองบัวลำภู :

รมว.พม. เปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเพิ่ม ที่ จ.พิษณุโลก พร้อมกำชับทีม พม. ดูแลใกล้ชิดทุกครอบครัวเหยื่อกราดยิง ที่ จ.หนองบัวลำภู :

วันนี้ (8 ต.ค. 65) เวลา 10.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่ระกา ณ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นศูนย์กลางในการช่วยเหลือและให้บริการด้านสวัสดิการสังคมแบบครบวงจรอย่างเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) สำหรับประชาชนทุกช่วยวัย โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ตั้งแต่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม ด้วยการบูรณาการบริการสวัสดิการสังคมของทุกกรมสังกัดกระทรวง พม. ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่ เป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้สามารถเข้าถึงสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังตามนโยบายของรัฐบาล นอกจากนี้ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ อพม. เข้มแข็ง จำนวน 5 ราย และมอบถุงยังชีพช่วยเหลือครัวเรือนเปราะบาง จำนวน 80 ครัวเรือน โดยมี คณะผู้บริหารกระทรวง พม. นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ผู้แทนภาคีเครือข่าย และอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  (อพม.) เข้าร่วมงาน

นายจุติ กล่าวว่า วันนี้ กระทรวง พม.ได้มาเปิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลแม่ระกา ซึ่งมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกาเป็นประธาน โดยศูนย์แห่งนี้เป็นความตั้งใจของรัฐบาล เพื่อให้หน่วยงานทุกกระทรวงได้บูรณาการการทำงานร่วมกัน ทำให้ครอบครัวเข้มแข็ง มีความสุขเพิ่มมากขึ้น ตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อีกทั้ง เป็นศูนย์ที่ช่วยแก้ปัญหาความยากจนของประชาชน ซึ่งไม่สามารถสำเร็จภายในวันเดียว แต่จำเป็นต้องอาศัยระยะเวลา แต่ต้องทำให้ประชาชนเข้มแข็ง มีความสุข ครอบครัวอบอุ่น เพราะถ้าทุกคนมีความสุขแล้วจะสามารถเดินหน้าต่อไปได้

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับเหตุการณ์กราดยิงที่จังหวัดหนองบัวลำภู วานนี้ (7 ต.ค. 65) ตนได้ร่วมลงพื้นที่ไปเยี่ยมครอบครัวผู้สูญเสียกับคณะนายกรัฐมนตรี โดยกระทรวง พม. พร้อมเข้าไปให้ความช่วยเหลือทุกครอบครัวอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะครอบครัวแม่เลี้ยงเดี่ยว จำนวน 13 ครอบครัว ครอบครัวที่มีคุณพ่อคุณแม่ จำนวน 10 ครอบครัว และครอบครัวที่ฝากปู่ย่าตายายเลี้ยง จำนวน 18 ครอบครัว ทั้งนี้ กระทรวง พม. ได้จัดทีมเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแลช่วยเหลือทุกครอบครัว เพื่อให้กำลังใจและเยียวยาสภาพจิตใจอย่างใกล้ชิด และที่สำคัญ เราจะเข้าไปช่วยแก้ปัญหา เพื่อให้ชีวิตสามารถดำเนินต่อไปได้ภายหลังจากกลับบ้านแล้ว โดยได้มอบนโยบายว่า กระทรวง พม. ต้องทำงานใกล้ชิดกับกรมสุขภาพจิต และโรงพยาบาลหนองบัวลำภู และภายใน 3 เดือนแรก จะต้องมีแผนชัดเจนว่า เราได้ช่วยเหลืออย่างไรบ้าง และในระยะยาวจะมีแผนการช่วยเหลือต่อไปอย่างไร

Related posts