สภ.เมืองนนทบุรี รับประกาศที่มีผลการปฏิบัติงาน ระดับดีมาก เนื่องในวันตำรวจ :

สภ.เมืองนนทบุรี รับประกาศที่มีผลการปฏิบัติงาน ระดับดีมาก เนื่องในวันตำรวจ :

เนื่องจากในปี 2565 นี้ สภ.เมืองนนทบุรี ได้รับคัดเลือกจาก ตร. ให้เป็นหน่วยงานที่มีผลปฏิบัติงาน ระดับดีมาก (อันดับ 3) ในโครงการสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันอาชญากรรมระดับตำบล เพื่อสนับสนุนการป้องกันอาชญากรรม ตามนโยบายขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ( Stronger Together )

Related posts