พม. จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล “สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา” :

พม. จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล “สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา” :

เมื่อวันที่ (21 ธ.ค. 65) เวลา 08.40 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วย นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัดพม.) นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของหน่วยงานส่วนกลางและภูมิภาคทั่วประเทศ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยพร้อมเพรียงกัน

นายจุติ กล่าวว่า วันนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา และเพื่อให้พุทธศาสนิกชนที่เป็นพสกนิกรภายใต้พระบรมโพธิสมภาร ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี และสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

สำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ประกอบด้วย พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายธูปเทียนแพ หน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เจ้าหน้าที่อาราธนาศีล พระสงฆ์ให้ศีลและเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมสวดบทโพชฌังคปริตร และถวายเครื่องไทยธรรมพระสงฆ์

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในนามของคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอถวายพระพรชัยมงคลด้วยความจงรักภักดี ขอให้ทรงพระเกษมสำราญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์ปราศจากโรคาพาธและอุปัทวันตราย ทั้งปวง ขอพระเกียรติคุณแผ่ไพศาลไปทั่วทุกทิศานุทิศ ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญของพสกนิกรชาวไทย ตลอดกาลนิรันดร์

Related posts