พม. รวมใจจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ “พระองค์ภาฯ” และพิธีบรรพชาอุปสมบทชาวเขา ที่ จ.เชียงใหม่ :

พม. รวมใจจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ “พระองค์ภาฯ” และพิธีบรรพชาอุปสมบทชาวเขา ที่ จ.เชียงใหม่ :

วันที่ (15 ม.ค. 2566) เวลา 08.20 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ (บท “โพชฌังคปริตร”) และพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง จำนวน 103 รูป โดยมีพระธรรมวชิราธิบดี เจ้าอาวาสวัดเบญจมพิตรดุสิตวนาราม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ววัน โดยร่วมแสดงความจงรักภักดี ด้วยการเจริญจิตภาวนา อีกทั้งเป็นการสร้างศาสนทายาทของพระธรรมจาริกเผยแพร่พระพุทธศาสนา ควบคู่ไปกับการนำสวัสดิการสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับราษฎรบนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดาร

โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กระทรวง พม. รวมทั้งผู้แทนภาคีเครือข่าย เข้าร่วมพิธี นอกจากนี้ มีการรับมอบเงิน 300,000 บาท จากนางสายพิณ พหลโยธิน และอาหารและเครื่องดื่ม จากบริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส เพื่อสนับสนุนพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง ณ ศาลาเบญจสัตตยายุศรีวิชัยนุสรณ์ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

นายจุติ กล่าวว่า กระทรวง พม. โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) ร่วมกับสำนักงานประธานพระธรรมจาริก วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม สำนักงานบริหารงานโครงการพระธรรมจาริกส่วนภูมิภาค วัดศรีโสดา จังหวัดเชียงใหม่ และมูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดาร ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ดำเนินโครงการพระธรรมจาริกบนพื้นที่สูงตั้งแต่ปี 2508 เพื่อเผยแพร่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์อาสาสมัครที่เรียกว่า “พระธรรมจาริก” ที่ปฏิบัติศาสนกิจในหมู่บ้านและชุมชนบนพื้นที่สูงในถิ่นกันดารครอบคลุมชนเผ่าต่าง ๆ เช่น กะเหรี่ยง ม้ง เมี่ยน ลาหู่  ลีซู อาข่า ลัวะ ถิ่น และขมุ เป็นต้น

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลากว่า 57 ปี ได้มีการสร้างศาสนทายาทด้วยการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งปัจจุบันมีพระธรรมจาริก จำนวนมากกว่า 337 รูป ในอาศรม 265 แห่ง ทำหน้าที่เผยแพร่พระพุทธศาสนา อบรมสอนศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม และพัฒนาจิตใจให้แก่ราษฎรบนพื้นที่สูง รวมทั้งปฏิบัติตนในลักษณะการเป็น “นักพัฒนา” เพื่อช่วยขัดเกลาจิตใจและส่งเสริมในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชนบนพื้นที่สูง

นายจุติ กล่าวต่อไปว่า สำหรับพิธีเจริญพระพุทธมนต์ (บท “โพชฌังคปริตร”) และพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง วันนี้มีราษฎรบนพื้นที่สูงจากจังหวัดเชียงใหม่ น่าน แม่ฮ่องสอน เชียงราย ลำปาง และลำพูน จำนวน 103 คน ร่วมสร้างบุญใหญ่บรรพชาอุปสมบทเป็น “พระนวกะ” หรือพระบวชใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ซึ่งพระนวกะส่วนหนึ่งจะปฏิบัติธรรมถวายพระพรชัยมงคลจนถึงวันที่ 19 มกราคมนี้ ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขออนุโมทนาบุญกับผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนการสร้างบุญกุศลใหญ่ในครั้งนี้ นอกจากนี้ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าราษฎรบนพื้นที่สูงที่เข้ารับการบรรพชาอุปสมบทครั้งนี้ จะได้รับการศึกษาเรียนรู้พระธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา การหล่อหลอมขัดเกลาจิตใจ สามารถดำรงตนอย่างถูกต้องตามทำนองคลองธรรม และสานต่อพระพุทธศาสนาให้ยืนยาว ตลอดจนนำพาตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติให้มีความร่มเย็นเป็นสุขสืบไป

#ช่วย24ชั่วโมง

#ช่วย24ชม

#พมช่วย24ชม

#ข่าวพม.

Related posts