มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ผู้เดือดร้อน ในพื้นที่เขตบางเขน :

มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค แก่ผู้เดือดร้อน ในพื้นที่เขตบางเขน :

วันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ร้อยตำรวจโท ดร. มนัส โนนุช ประธานมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ และประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และทีมงาน นายพาชัย จันทร์พิทักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท น้ำมันพืชไทย จำกัด (มหาชน) ได้มอบเครื่องอุปโภค-บริโภค ได้แก่ข้าวสาร น้ำดื่ม ถุงยังชีพ น้ำมันพืช ส่งต่อโครงการ BKK Food Bank เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ในพื้นที่เขตบางเขน เพื่อช่วยด้านค่าครองชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมถึงมอบให้กับบุคลากรสำนักงานเขตบางเขน สร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฎิบัติงาน แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน

โดยในการนี้ นางสาวอัญชนา บุญสุยา ผู้อำนวยการเขตบางเขน พร้อมหัวหน้าฝ่ายปกครอง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ฝ่ายการศึกษา ฝ่ายเทศกิจ และเจ้าหน้าที่ ร่วมรับมอบฯ ณ อาคารศรีเขตนคร สำนักงานเขตบางเขน

#มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ #น้ำมันพืชไทย #สำนักงานเขตบางเขน

Related posts