03/12/2023

กิจกรรมเพื่อสังคม

จันทบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาลำน้ำ คู คลอง ปลูกต้นไม้ และรวมพลังสร้างฝายกระสอบร่วมทำความดีบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม สืบสานพระราชปณิธาน

จันทบุรีจัดกิจกรรมจิ...

พิษณุโลก กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับส่วนราชการบูรณาการจัดกิจกรรม “จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์พัฒนาพระราชวังจันทน์ และสองฝั่งริมแม่น้ำน่าน”

พิษณุโลก กองทัพภาคที...

เรื่องราวที่คุณอาจพลาดไป