“กฎ 3D”…ช่วยชะลอความเสื่อมไตวายเรื้อรัง :

“กฎ 3D”…ช่วยชะลอความเสื่อมไตวายเรื้อรัง : หากมีอาการปัสสาวะขัดหรือลำบาก ปัสสาวะเป็นเ…

Read More