สถาบันพระปกเกล้า เปิดหลักสูตร 4 สสสส.รุ่น 13 มุ่งสร้างสังคมสันติสุข ลดความขัดแย้ง ขณะที่รุ่นแรก-12 เตรียมรับขวัญน้องๆ ต้อนรับสู่ครอบครัว “เสริมสร้าง สังคม สันติสุข” :

สถาบันพระปกเกล้า เปิดหลักสูตร 4 สสสส.รุ่น 13 มุ่งสร้างสังคมสันติสุข ลดความขัดแย้ง ขณะที่รุ่นแรก-12 เตรียมรับขวัญน้องๆ ต้อนรับสู่ครอบครัว “เสริมสร้าง สังคม สันติสุข” :

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ที่พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานเปิดการศึกษาอบรม หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข (สสสส.) รุ่นที่ 13 จัดโดยสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า โดยมี นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล และคณะกรรมการอำนวยการหลักสูตรเข้าร่วมพิธี

ศาสตราจารย์วุฒิสาร กล่าวถึงตอนหนึ่งว่า สถาบันพระปกเกล้า เปิดการศึกษาอบรมหลักสูตรดังกล่าวขึ้น เพื่อเป็นพื้นที่ที่เอื้อต่อการแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนกันได้อย่างสร้างสรรค์ ด้วยการให้เกียรติและเคารพความหลากหลายของความคิด ความเชื่อ โดยเน้นให้ผู้เข้ารับการศึกษาจะนำความรู้ด้วยการลงไปดูปัญหาจริง จากพื้นที่จริง เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในระดับต่างๆ ได้อย่างแท้จริง

“สำคัญ คือไม่อยากให้มองหลักสูตรนี้เป็นแค่การแก้ปัญหาเฉพาะ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้น แต่อยากให้คำนึงรวมถึง การสร้างสังคมสันติสุข แก้ปัญหาความขัดแย้งของสังคมในภาพรวมในทุกๆมิติอีกด้วย” เลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า กล่าว

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ประธานกรรมการพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว บรรยาย หัวข้อ “พระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” แก่นักศึกษา จากนั้นนักศึกษาได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ประชาธิปไตยและพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ด้านนายศุภณัฐ กล่าวว่า หลักสูตรดังกล่าวมีผู้เข้ารับการศึกษาอบรม ประกอบด้วยผู้บริหารระดับกลางของหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน จำนวน 87 คน จัดขึ้นระหว่างเดือนกันยายน 2565 –  มีนาคม 2566

นอกจากนี้ ช่วงค่ำวันที่ 26 สิงหาคม นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข (สสสส.) รุ่นที่ 12 พร้อมด้วยสสสส.1-11 ร่วมต้อนรับรุ่นน้อง ด้วยการผูกแขนรับขวัญ ประพรมน้ำมนต์ เสริมสิริมงคล และการแสดง พร้อมมอบของรางวัล เพื่อสร้างความสัมพันธ์ต้อนรับเข้าสู่ครอบครัว “เสริมสร้างสังคมสันติสุข” ณ โรงแรม เดอะ เฮอริเทจ พัทยา บีท รีสอร์ท

Related posts