กลุ่มทรัพยากรธรรมชาติ  สสสส. รุ่น 12 สถาบันพระปกเกล้า ถอดบทเรียนเขาหัวโล้นจังหวัดน่าน -”สบขุ่นโมเดล” มุ่งสร้างสันติสุขสู่ความยั่งยืน :

กลุ่มทรัพยากรธรรมชาติ  สสสส. รุ่น 12 สถาบันพระปกเกล้า ถอดบทเรียนเขาหัวโล้นจังหวัดน่าน &#82…

Read More