กองทัพบก-ซีพี-ซีพีเอฟ มอบบ้านต่อเนื่องให้กลุ่มเปราะบางในชุมชนคลองเตย ถวายเป็นพระราชกุศล  คาดส่งมอบครบ 47 หลังกลางปี 65 :

กองทัพบก-ซีพี-ซีพีเอฟ มอบบ้านต่อเนื่องให้กลุ่มเปราะบางในชุมชนคลองเตย ถวายเป็นพระราชกุศล  ค…

Read More

กองทัพบก-ซีพี-ซีพีเอฟ มอบบ้านต่อเนื่อง ให้ชาวชุมชนคลองเตยล็อค 4-5-6 ถวายเป็นพระราชกุศล :

กองทัพบก-ซีพี-ซีพีเอฟ มอบบ้านต่อเนื่อง ให้ชาวชุมชนคลองเตยล็อค 4-5-6 ถวายเป็นพระราชกุศล : พ…

Read More