กองทัพบก-ซีพี-ซีพีเอฟ มอบบ้านต่อเนื่องให้กลุ่มเปราะบางในชุมชนคลองเตย ถวายเป็นพระราชกุศล  คาดส่งมอบครบ 47 หลังกลางปี 65 :

กองทัพบก-ซีพี-ซีพีเอฟ มอบบ้านต่อเนื่องให้กลุ่มเปราะบางในชุมชนคลองเตย ถวายเป็นพระราชกุศล  คาดส่งมอบครบ 47 หลังกลางปี 65 :

พลโท สุขสรรค์ หนองบัวล่าง แม่ทัพภาคที่ 1 พร้อมด้วย นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือเจริญโภคภัณฑ์ และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ร่วมส่งมอบบ้านพักที่สร้างแล้วเสร็จจำนวน 10 หลัง จากทั้งหมด 47 หลัง ให้แก่ชาวชุมชนคลองเตย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างสุขอนามัยที่ดีแก่กลุ่มเปราะบาง ภายใต้ “โครงการสร้างและซ่อมแซมบ้านพักให้กับผู้ยากไร้และด้อยโอกาส” ในโครงการที่ 2 ซึ่งดำเนินการโดยกองทัพบก สนับสนุนโดยซีพีเอฟ พร้อมทั้งร่วมมอบเครื่องอุปโภคและสิ่งของจำเป็น ตลอดจนยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรจากเครือซีพี สำหรับแจกจ่ายประชาชน ตามโครงการ “ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร” เพื่อสนับสนุนให้คนไทยเข้าถึงยาสมุนไพรไทย ณ ลานกีฬา ล็อค 4-5-6 ชุมชนคลองเตย

พลโทสุขสรรค์ หนองบัวล่าง แม่ทัพภาคที่ 1 กล่าวว่า การมอบบ้านครั้งนี้นับเป็นชุดที่ 3 หลังจากส่งมอบชุดที่ 1 เมื่อเดือนเมษายน 2564 และชุดที่ 2 เมื่อเดือนธันวาคม 2564 โดยได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากซีพีเอฟ โครงการนี้นับเป็นการทำงานบูรณาการของภาครัฐและภาคเอกชน ที่ร่วมกันสร้างโอกาสแก่พี่น้องประชาชนให้ได้เข้าถึงที่พักอาศัยที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน ก่อให้เกิดการพึ่งพาตนเอง พร้อมทั้งช่วยพัฒนาสังคมให้มั่นคงอย่างยั่งยืน ถวายเป็นพระราชกุศล ในโครงการจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

เครือซีพีและซีพีเอฟ สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้มีส่วนร่วมทำความดี ถวายเป็นพระราชกุศล โดยบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาแก่ประชาชน พร้อมร่วมโครงการจิตอาสาฯ กับกองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 1 การท่าเรือแห่งประเทศไทย และ กทม.

นอกจากนี้ ยังมอบผ้าห่ม ข้าวสาร บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง เจลแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัยซีพี และยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ให้แก่ชาวชุมชนคลองเตย ในโครงการ “ซีพี ปันปลูก ฟ้าทะลายโจร” ภายใต้แนวคิด “ร้อยเรียงความดีซีพี 100 ปี” ตามนโยบายของประธานอาวุโสเครือซีพี ‘ธนินท์ เจียรวนนท์’ ที่แจกฟรี ผ่านกลุ่มองค์กรพันธมิตร ทั้งโรงพยาบาล หน่วยงานภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา มูลนิธิและกลุ่มจิตอาสาในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ โดยมุ่งหวังเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตคนไทยให้ดีขึ้น สอดคล้องกับค่านิยมองค์กรของ CP-CPF ด้าน “ตอบแทนคุณแผ่นดิน” ที่บริษัทฯ ปฏิบัติมาโดยตลอด

สำหรับบรรยากาศการมอบบ้านในวันนี้ นายสุภกิต เจียรวนนท์ ประธานกรรมการ เครือซีพี-ซีพีเอฟ เดินเยี่ยมชมบ้าน พร้อมทั้งทักทายและแสดงความยินดีกับชาวชุมชนที่ได้รับบ้านหลังใหม่ที่ตกแต่งอย่างสวยงาม พร้อมเข้าอยู่อาศัย

ด้าน นางสาวซิวฮุง สินพร อายุ 66 ปี หนึ่งในผู้รับบ้านหลังใหม่ กล่าวว่า ขอขอบคุณหน่วยงานต่างๆ ที่ร่วมกันปรับปรุงบ้านใหม่ สวยงามมาก จากเดิมมีสภาพผุพัง อยู่อย่างยากลำบากจนแทบไม่กล้าเดินเข้า วันนี้รู้สึกดีใจและตื้นตันใจมาก ที่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมเหมาะสม เป็นสัดส่วนมากขึ้น อยากให้สานต่อโครงการดีๆ แบบนี้ เพื่อให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ทั้งนี้ ซีพีเอฟร่วมโครงการกับกองทัพบก สนับสนุนการสร้างบ้านทั้งหมด 87 หลัง รวมมูลค่า 13,998,000 บาท แบ่งเป็น 1.) บ้านในโครงการแรกที่ส่งมอบให้กลุ่มเปราะบาง ในพื้นที่ชุมชนคลองเตยล็อค 4-5-6 ไปครบแล้ว จำนวน 40 หลัง คิดเป็นมูลค่า 5,200,000 บาท และ 2.) สนับสนุนการสร้างบ้านพักต่อเนื่องในโครงการที่ 2 อีก 47 หลัง มูลค่า 8,798,000 บาท ซึ่งทยอยส่งมอบไปแล้ว 24 หลัง และครั้งนี้เป็นการมอบอีก 10 หลัง ส่วนที่เหลืออีก 13 หลัง จะส่งมอบได้ทั้งหมดภายในเดือนพฤษภาคม ปี 2565 โดยบ้านทุกหลังของโครงการฯ เป็นรูปแบบหมู่บ้านสมัยใหม่ มีแบบแปลนมาตรฐานเหมือนกัน เพื่อพัฒนาชุมชนให้มีสุขอนามัยที่ดี ปลอดภัย และมีความเป็นระเบียบน่าอยู่ เพิ่มคุณภาพชีวิตให้ประชาชนได้มีบ้านพักที่อยู่อาศัยที่แข็งแรง ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่ดี ตลอดจนเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่สมาชิกในครอบครัว ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป./

Related posts