การเคหะแห่งชาติจับมือสำนักงานเขตดินแดงออกมาตรการกำจัดหนูในโครงการเคหะชุมชนดินแดง พร้อมออกบทลงโทษแก่ผู้ที่ให้อาหารหนูในแฟลต :

การเคหะแห่งชาติจับมือสำนักงานเขตดินแดงออกมาตรการกำจัดหนูในโครงการเคหะชุมชนดินแดง พร้อมออกบ…

Read More