ก.พม. มอบโล่ “ธนินท์ เจียรวนนท์” ยกย่อง ผู้สูงอายุแห่งชาติ 2567 วราวุธ ย้ำ ผู้สูงวัยคือศูนย์รวมใจของครอบครัว :

ก.พม. มอบโล่ “ธนินท์ เจียรวนนท์” ยกย่อง ผู้สูงอายุแห่งชาติ 2567 วราวุธ ย้ำ ผู้สูงวัยคือศูน…

Read More