คนเลี้ยงหมูแฉ ขบวนการปั่นราคาปล่อยข่าวลวง ซ้ำเติมเกษตรกร ย้ำหนุนรัฐลดค่าครองชีพประชาชนต่อเนื่อง :

คนเลี้ยงหมูแฉ ขบวนการปั่นราคาปล่อยข่าวลวง ซ้ำเติมเกษตรกร ย้ำหนุนรัฐลดค่าครองชีพประชาชนต่อเ…

Read More