งานเฉลิมพระเกียรติ ฯ จัดแถลงข่าวและเสวนาสื่อมวลชน พร้อมนำชม “ดนตรีในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ” ที่ กรมประชาสัมพันธ์ :

งานเฉลิมพระเกียรติ ฯ จัดแถลงข่าวและเสวนาสื่อมวลชน พร้อมนำชม “ดนตรีในสวนเฉลิมพระเกียรติฯ” ท…

Read More