งามไส้ …ตำรวจไซเบอร์ จับ พ.ต.ท. และ ขรก.กระทรวงพาณิชย์ ขายข้อมูลคนไทยให้ ‘แก๊งคอลเซ็นเตอร์’ พบเงินบัญชีม้า โอนเข้าวันละ 2 หมื่น เดือนละ 6 แสน ข้อมูลคนไทยถูกล้วงไปขายแล้วกว่า 1,000 ราย :

งามไส้ …ตำรวจไซเบอร์ จับ พ.ต.ท. และ ขรก.กระทรวงพาณิชย์ ขายข้อมูลคนไทยให้ ‘แก๊งคอลเซ็นเตอร์…

Read More